सुस्ता गाउपालिकाले ३९ करोडको बजेट सार्वजनिक

Posted on: 11 Jul, 2018

श्याम थापा | असार २७, सुस्ता | सु्स्ता गाउपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ३९ करोड ९१ लाख ७२ हजार को बजेट सार्बजनिक गरेको छ । तेश्रो गाउसभामा उपाध्यक्ष ईन्द्र कुमारी थरुनीले आगामी बर्षका लागि बजे प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।  बजेटले पुर्वाधार विकार र शिक्षामा विशेष जोड दिएको छ ।

गाउपालिकाले चालु खर्च तर्फ १८ करोड १५ लाख विनियोजन गरेको छ भने पुजीगत तर्फ २१ करोड ७६ लाख ७२ हजार विनियोजन गरेको छ । गाउपालिकाले सवैभन्दा बढि पुर्वाधार विकास तर्फ ९ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषी तथा पशुपालन तर्फ ८४ लाख ९८ हजार, सहकारी तर्फ ५ लाख, उद्योग वाणिज्य तथा प्रोत्साहान तर्फ ५ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । 

संस्कृति तथा पर्यटन तर्फ २२ लाख, खानेपानी तथा सरसफाई तर्फ २० लाख, शिक्षा क्षेत्रमा ८ करोड ३१ लाख १५ हजार , स्वास्थ्यमा १ करोड ६४ लाख ९८ हजार विनियोजन गरेको छ । सिंचाई तथा नदि नियन्त्रण तर्फ ७९ लाख ५० हजार, युवा तथा खेलकुद तर्फ १ करोड १ लाख, बन तथा बाताबरण तर्फ २५ लाख, विपद ब्यबस्थापन तर्फ १९ लाख ७८ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । 

सेवा प्रबाह तथा संस्थागत विकास सुसासनमा ३३ लाख, लैङ्गिक समानता र सामाजीक समावेशीकरण कार्यक्रम तर्फ ५९ लाख ७२ हजार र विविधमा ५ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । गाउपालिकाले नेपाल सरकारबाट शसर्त अनुदान ८ करोड ७० लाख, निशर्त अनुदान तफ्र्र ११ करोड १९ लाख रुपैया गरी कुल ३५ करोड ८० लाख ८ जार प्राप्त गरेको छ । 

राजश्व बांडफांड बाट ७ करोड ६८ लाख २४ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । प्रदेश सरकारको समानीकरण अनुदान तर्फ ४५ लाख ३६ हजार , शसर्त अनुदान तर्फ ९६ लाख राजश्व वांडफांड बाट ४० लाख २ हजार गरी कुल १ करोड ३६लाख २ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । तराई मधेश समृद्ध कार्यक्रम अन्तरगत ४८ लाख प्राप्त हुने र आन्तरीक राजश्व बाट १ करोड ५३ लाख १० हजार आम्दानी गरी १ करोड बचत हुने अनुमान गरेको छ ।

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!