तपाइले कस्तो पासवर्ड राख्नु भएको छ ? सजिलै ह्याक हुनसक्ने सबैभन्दा कम्जोर पासवर्ड यस्ता छन्

Posted on: 21 Nov, 2020

मंसिर ६, एजेन्सी | सन् २०२० मा पासवर्ड म्यानेजर कम्पनी नर्दपासले  सबैभन्दा कमजोर पासवर्ड सार्वजनिक गरेको छ | योसँगै  पासवर्ड ह्याक गर्न कति समय लाग्ने गरेको छ भन्ने विवरण  समेत सार्वजनिक गरेको छ |

प्रयोगकर्ताले सजिलो पासवर्ड प्रयोग गर्ने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ | तर यस्ता सजिला पासवर्डहरु छिटो ह्याक हुने गरेको पाइएको छ |

यस्ता छन् विश्वका सबैभन्दा कम्जोर पासवर्ड

000000- प्रयोगकर्ताको संख्या१, २२, ९८२, पासवर्ड ह्याक भएको १९, ५९, ७८० पटक ।

1234- प्रयोगकर्ताको संख्या १, १२, २९७, पासवर्ड ह्याक भएको १२, ९६, १८६ पटक ।

iloveyou- प्रयोगकर्ताको संख्या १, ०६, ३२७, पासवर्ड ह्याक भएको १६, ४५, ३३७ पटक ।

password1- प्रयोगकर्ताको संख्या ८७, ५५६, पासवर्ड ह्याक भएको २४, १८, ९८४पटक ।

123- प्रयोगकर्ताको संख्या ८४, ४३८, पासवर्ड ह्याक भएको १०, ४२, ९५२ पटक ।

123321- प्रयोगकर्ताको संख्या ७३, ५०६, पासवर्ड ह्याक भएको ९, २८, ०६० पटक ।

654321- प्रयोगकर्ताको संख्या ६९, १४८, पासवर्ड ह्याक भएको ९, ५३, ५४९ पटक ।

qwertyuiop- प्रयोगकर्ताको संख्या६४, ६३२, पासवर्ड ह्याक भएको ११, ०८, ४६३ पटक ।

123456a- प्रयोगकर्ताको संख्या ५७, ४७२, पासवर्ड ह्याक भएको ९, ८०, १९० पटक ।

a123456- प्रयोगकर्ताको संख्या ५५, ५४८, पासवर्ड ह्याक भएको ६, ८४, ४७६ पटक ।

666666- प्रयोगकर्ताको संख्या ५३, १४६, पासवर्ड ह्याक भएको ८, ८९, ४८२ पटक ।

12345 – प्रयोगकर्ताको संख्या २५, ४३, २८५, पासवर्ड ह्याक भएको २ करोड ३५ लाख पटक ।

123456789 – प्रयोगकर्ताको संख्या ७८, ७०, ६९४, पासवर्ड ह्याक भएको ९, ६१, ४३५ पटक ।

password – प्रयोगकर्ताको संख्या ३, ६०, ४६७, पासवर्ड ह्याक भएको ३७, ५९, ३१५ पटक ।

12345678- प्रयोगकर्ताको संख्या ३, २२, १८७, पासवर्ड ह्याक भएको २९, ४४, ६१५ पटक ।

111111- प्रयोगकर्ताको संख्या २, ३०, ५०७, पासवर्ड ह्याक भएको ३१, २४, ३६८ पटक ।

123123- प्रयोगकर्ताको संख्या १, ८९, ३२७, पासवर्ड ह्याक भएको २२, ३८, ६९४ पटक ।

12345 – प्रयोगकर्ताको संख्या १, ८८, २६८, पासवर्ड ह्याक भएको २३, ८९, ७८७ पटक ।

1234567890- प्रयोगकर्ताको संख्या १, ७१, ७२४, पासवर्ड ह्याक भएको २२, ६४, ८८४ पटक।

1234567- प्रयोगकर्ताको संख्या १, ६५, ९०९, पासवर्ड ह्याक भएको २५, १६, ६०६ पटक ।

qwerty- प्रयोगकर्ताको संख्या १, ५६, ७६५, पासवर्ड ह्याक भएको ३९, ४६, ७३७ पटक ।

abc123- प्रयोगकर्ताको संख्या १, ५१, ८०४, पासवर्ड ह्याक भएको २८, ७७, ६८९ पटक ।

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!