रन बन बिन्नरा बन,,ल्याउन काटी घाँस

Posted on: 01 Oct, 2016

रन बन बिन्नरा बन,,ल्याउन काटी घाँस।
आउनैन दशैकि ईजु,,जन गरेइ आश।। 
न्याउली चरी उडि आइजा, पुतलिका भेष । 
मखिलाई बिरनो भयो, मेरै जनम्या देश 

Sita mahata 

Dadeldhura
BY Facebook 

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!